Čertovo jezero

(1030 m n. m., 10,31 ha, hloubka 37 m) leží na jižním svahu Jezerní hory a je vzdáleno vzdušnou čarou od Černého jezera jen 1,5 km.

Mezi nimi po hřebeni Jezerní hora – Špičák probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem.

Z Černého jezera odtéká voda Černým potokem do Úhlavy (Severní moře). Čertovo jezero leží v povodí Řezné (Černé moře).