SLALOM KART a BUNGEE TRAMPOLINY

Nemotorizované slalomové káry na sjezdovce.

Vyzkoušejte si tento nový druh zábavního sportu.

Vedle slalomových kár nabízí areál dětské hřiště, občerstvení a v neposlední řadě skoky na bungee trampolínách.